locomotive engine

locomotive engine
noun
a wheeled vehicle consisting of a self-propelled engine that is used to draw trains along railway tracks
Derivationally related forms: ↑engineer (for: ↑engine)
Hypernyms: ↑self-propelled vehicle
Hyponyms:
Member Holonyms: ↑train, ↑railroad train
Part Meronyms: ↑fender, ↑buffer, ↑cowcatcher, ↑pilot, ↑footplate

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Locomotive engine — Locomotive Lo co*mo tive, n. A locomotive engine; a self propelling wheel carriage, especially one which bears a steam boiler and one or more steam engines which communicate motion to the wheels and thus propel the carriage, used to convey goods… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • locomotive engine engineer — lokomotyvų variklių inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir projektuoja lokomotyvų variklius, planuoja, prižiūri jų plėtrą, įrengimą, eksploatavimą ir remontą, konsultuoja šiais klausimais. atitikmenys:… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • locomotive engine technician — lokomotyvų variklių technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio darbus, susijusius su lokomotyvų variklių projektavimu,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Locomotive — Lo co*mo tive, n. A locomotive engine; a self propelling wheel carriage, especially one which bears a steam boiler and one or more steam engines which communicate motion to the wheels and thus propel the carriage, used to convey goods or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Locomotive car — Locomotive Lo co*mo tive, n. A locomotive engine; a self propelling wheel carriage, especially one which bears a steam boiler and one or more steam engines which communicate motion to the wheels and thus propel the carriage, used to convey goods… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Engine — En gine ([e^]n j[i^]n), n. [F. engin skill, machine, engine, L. ingenium natural capacity, invention; in in + the root of gignere to produce. See {Genius}, and cf. {Ingenious}, {Gin} a snare.] 1. Note: (Pronounced, in this sense, [e^]n*j[=e]n .)… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Engine driver — Engine En gine ([e^]n j[i^]n), n. [F. engin skill, machine, engine, L. ingenium natural capacity, invention; in in + the root of gignere to produce. See {Genius}, and cf. {Ingenious}, {Gin} a snare.] 1. Note: (Pronounced, in this sense,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Engine lathe — Engine En gine ([e^]n j[i^]n), n. [F. engin skill, machine, engine, L. ingenium natural capacity, invention; in in + the root of gignere to produce. See {Genius}, and cf. {Ingenious}, {Gin} a snare.] 1. Note: (Pronounced, in this sense,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Engine tool — Engine En gine ([e^]n j[i^]n), n. [F. engin skill, machine, engine, L. ingenium natural capacity, invention; in in + the root of gignere to produce. See {Genius}, and cf. {Ingenious}, {Gin} a snare.] 1. Note: (Pronounced, in this sense,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Engine turning — Engine En gine ([e^]n j[i^]n), n. [F. engin skill, machine, engine, L. ingenium natural capacity, invention; in in + the root of gignere to produce. See {Genius}, and cf. {Ingenious}, {Gin} a snare.] 1. Note: (Pronounced, in this sense,… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”